27 years field experienceVitaliteitsmeting PoCo door water ingenieur met 35 jaar ervaring

Datum: 18-5-2020

Conclusie: PoCo heeft excellente vitaliteits eigenschappen

Op 18 mei 2020 ontving ik een flesje PoCo van de heer Wisman van Wise Use
International B.V. om daarvan de energetische kwaliteit te meten met behulp van de
meetmethode van de radiësthesie. De resultaten van deze vitaliteitsmetingen staan in Tabel 1, gevolgd door een interpretatie van de gemeten waarden. In de rest van deze memo vindt u een uitleg van de gebruikte meetmethode en een uitleg van de gemeten parameters die Vortex Vitalis meet bij de beoordeling van de energetische kwaliteit van drinkwater.

Lees verder